Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Tragedia dobra wspólnego” w świetle paradygmatu neoewolucyjnego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 9-16
Data publikacji online: 5 października 2009

Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 17-31
Data publikacji online: 2009

Zmiany w formach zatrudnienia administracji samorządowej szczebla podstawowego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 33-44
Data publikacji online: 2009

Działania organizacji pozarządowych na lokalnych rynkach pracy na podstawie wybranych powiatów województw małopolskiego i opolskiego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 45-56
Data publikacji online: 2009

Studenci zarządzania w turystyce o swoich studiach i aspiracjach zawodowych

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 57-70
Data publikacji online: 2009

Rola wizerunku powiatowych urzędów pracy w zarządzaniu relacjami z przedstawicielami sektora biznesu

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 71-86
Data publikacji online: 2009

Postawy Polaków wobec pracy a mniejszości na polskim rynku pracy

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 87-101
Data publikacji online: 2009

Szkoła a rynek pracy

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 103-117
Data publikacji online: 2009

Kadra ucząca dorosłych: warunki, kompetencje i rozwój

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 119-131
Data publikacji online: 2009

Kształtowanie relacji między bezrobotnymi a instytucjami służb zatrudnienia

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 133-149
Data publikacji online: 2009

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania w WUP jako odpowiedź na radykalne zmiany zadań i otoczenia organizacji

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 151-163
Data publikacji online: 2009

O metodologii w zarządzaniu. Refleksje w związku z książką „Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju”

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 165-171
Data publikacji online: 5 października 2009

Sprawozdanie z konferencji „Which Governance for Non-Profit Arts and Cultural Organisation in Europe?”

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 173-176
Data publikacji online: 5 października 2009