Rola wizerunku powiatowych urzędów pracy w zarządzaniu relacjami z przedstawicielami sektora biznesu

Grzegorz Baran

Abstrakt


The paper presents reflections on the significance of good and long-lasting relationship between an employment agency and employers as the important group of its customers. The article focuses on how the marketing orientation and good market image of an employment agency may affect relationship between the employment agency and employers as its customers.

The marketing orientation is more and more popular in management both in public and private sector. The relationship management in the public sector is quite different than in the private sector and the business methods need to be changed and adjusted by public managers.

The paper focuses especially on the labour as a specific kind of product offered by employment agencies, thus employment agency managers have to develop new effective marketing and management methods. The ideas, presented in the article, are based both on the marketing management literature and empirical research among customers of two employment agencies.

Słowa kluczowe: employment agency, marketing orientation, market image, marketing relationship, employers
References

Brassington F., Pettitt S., Principles of Marketing, Prentice Hall, UK, London 2000.

Cenker E.M., Public Relations, PWE, Warszawa 1997.

David F.R., How Companies Define Their Mission, „Long Range Planning” 1989, s. 90–97.

Davies S., Glaister K., Business School Mission Statements – The Bland Leading the Bland?, „Long Range Planning” 30/ 1997 (sierpień), s. 594–604).

Desphande R., Webster F.E., Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda, „Journal of Marketing” 53/1989 (styczeń), s. 3–15.

Drucker P., Management. Tasks, Responsibilities and Practices, Harper and Row, New York 1973.

Drucker P., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995.

Jarmołowicz W., Polityka płac w okresie transformacji systemowej, [w:] S. Borkowska, B. Urbaniak (red.), Innowacyjne strategie płac, Wyd. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź–Warszawa 1993.

Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.

Kotler Ph., Armstrong C., Saunders J., Wang V., Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002.

Lipka A., Marketing stanowisk pracy, Tonik, Bydgoszcz 1998.

Pawłowska B., Lundén B., Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2004.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Kraków 1996.

Rydel M. (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.

Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.