Sprawozdanie z konferencji „Which Governance for Non-Profit Arts and Cultural Organisation in Europe?”

Małgorzata Szelągowska

Abstrakt
Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji poświęconej refleksji nad specyficznymi formami zarządzania i przewodnictwa w organizacjach kulturalnych i non-profit, 26 i 27 września 2008 roku, Bordeaux.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.