Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 11-25
Data publikacji online: 2009

Odpowiedzialne zarządzanie szkołą

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 28-39
Data publikacji online: 2009

Zespoły wielodyscyplinarne w zarządzaniu oświatą

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 41-52
Data publikacji online: 2009

Międzynarodowa wymiana stażystów jako szansa rozwoju w środowisku międzykulturowym. Rola właściwego zarządzania programami wymiany dla sukcesu ich uczestników

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 53-75
Data publikacji online: 2009

Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 79-89
Data publikacji online: 2009

Wartość wykształcenia w dokumentach związanych z polityką edukacyjną

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 91-104
Data publikacji online: 2009

Potrzeba modyfikacji roli nauczyciela w obliczu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 105-122
Data publikacji online: 2009

Rola norm społeczno-moralnych w zarządzaniu szkołą. Kwestia poszanowania własności intelektualnej w szkole

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 123-129
Data publikacji online: 2009

Energooszczędność jako nowy mechanizm finansowy w szkolnictwie

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 131-139
Data publikacji online: 2009