Wartość wykształcenia w dokumentach związanych z polityką edukacyjną

Arkadiusz Kość

Abstrakt

Managing an activity requires to specify goal which management (and activity) should serve. This, how the goal is specified and how values lying behind the goal are understand determine undertaken actions. In article, the method of recognising understanding of education’s value is presented and it’s applied to evaluate educational legal acts. General conclusion of research is that the main values in important educational legal acts are not defined in field of education.

Słowa kluczowe: aims of education, values of education, educational law
References

Austin J.L. (1993), Mówienie i poznawanie, PWN, Warszawa.

Białecki I. (2003), Szanse na kształcenie i polityka edukacyjna: perspektywa równości i sprawiedliwości społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 7.

Dorczak R. (2004), System normatywny instytucji edukacyjnej − badanie porównawcze w dekadzie lat 1990–2000, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Kohlberg L., Mayer R. (1993), Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację, IBE, Warszawa.

Kołodziejczyk J. (2004), Znaczenie konceptualizacji ideału wychowania dla zarządzania oświatą, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Macnamara J. (1990), Ideals and Psychology, „Canadian Psychology”, no 31.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Niemczyński A., Wartość wykształcenia, materiał niepublikowany, dostępny w Zakładzie Zarządzania Oświatą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polak K. (1999), Indywidualne teorie nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Solecka K. (2004), Rola ideałów edukacyjnych w zarządzaniu oświatą, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Śliwierski B. (2001), Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.