Rola norm społeczno-moralnych w zarządzaniu szkołą. Kwestia poszanowania własności intelektualnej w szkole

Krzysztof Dudek

Abstrakt

The thesis brings up the importance of the role of the socio-moral norms in the management of education for students’ development. Research about intellectual property (concerning cheating, plagiarism and fraudulent conversion in education) has been carried by the author. The research has been done in a group of students, parents and teachers. The results of the research confirm the issue the in reality.

Słowa kluczowe: intellectual property, educational fraud, school, management
References

Colby A., Kohlberg L. (1987), The Measurement of Moral Judgment, vol. 2: Standard Issue Scoring Manual, Cambridge University Press, Cambrige.

Ekiert-Grabowska D., Oldroyd D. (red.) (1998), Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kohlberg L. (1958), The Development of Modes of Thinking and Choices in Years 10 to 16, PhD. Dissertation, University of Chicago, Chicago.

Kohlberg L. (1981), Essays in Moral Development, vol. I: The Philosophy of Moral Development, Harper & Row, New York.

Kohlberg L. (1984), Essays in Moral Development, vol. II: The Psychology of Moral Development, Harper & Row, New York.

Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa.

Piaget J. (1977), Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa.

Witkowski L. (1988), Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacji, UMK, Toruń.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.