Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zmiany w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego we Francji jako przykład dostosowania systemowego do założeń Procesu Bolońskiego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 13-23
Data publikacji online: 2009

Zarządzanie szkołami wyższymi na przykładzie Finlandii z uwzględnieniem najnowszych zmian

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 25-37
Data publikacji online: 2009

Mobilność jako determinanta rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 39-51
Data publikacji online: 5 października 2009

E-learning jako narzędzie wspomagające proces zarządzania wiedzą w szkole wyższej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 53-64
Data publikacji online: 2009

Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 65-84
Data publikacji online: 2009

Model kariery akademickiej w Stanach Zjednoczonych

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 87-96
Data publikacji online: 2009

Kariera akademicka w Republice Czeskiej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 97-104
Data publikacji online: 2009

Kariera akademicka w Republice Słowackiej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 105-119
Data publikacji online: 2009

Model kariery akademickiej w Australii na przykładzie Uniwersytetu w Queensland

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 121-133
Data publikacji online: 2009

Model kariery akademickiej i problem mobilności naukowców na przykładzie Włoch

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 135-146
Data publikacji online: 2009

Recenzja monografi i naukowej autorstwa Petra Matějů, Jany Strakovej et al., „(Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České Republice

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 149-151
Data publikacji online: 2009