Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Paweł Grygiel,

Sławomir Rębisz,

Grzegorz Humenny

Abstrakt

The main aim of this article was to describe the academic teachers’ scientific efficiency at the University of Rzeszów (UR), including: (1) the qualification of the fields of science where the academic teachers are in the world scientific environment as well as (2) to identify those of them who are functioning in the world scientific environment – they are the most often quoted by others scientists. The analyses were taken on three bases of the ISI Web of Science. The authors analysed articles published between 2005 and 2009 year by academic teachers from the University of Rzeszów.

Słowa kluczowe: bibliometrics analysis, University of Rzeszow, ISI Web of Science

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.