Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie publiczne jako przedmiot badań

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 11-24
Data publikacji online: 12 października 2009

Zarządzanie organizacjami terytorialnymi – pojęcie i istota

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 25-38
Data publikacji online: 12 października 2009

Specyfika zarządzania kadrami w organizacjach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 39-51
Data publikacji online: 12 października 2009

Urząd gminy jako organizacja procesowa

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 53-64
Data publikacji online: 12 października 2009

Outsourcing jako instrument zarządzania publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 65-80
Data publikacji online: 12 października 2009

Koncepcje e-usług publicznych i możliwości ich wdrażania w administracji samorządowej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 81-92
Data publikacji online: 12 października 2009

Partycypacyjne narzędzia zarządzania publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 93-105
Data publikacji online: 12 października 2009

Dobre praktyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 109-114
Data publikacji online: 12 października 2009

Unowocześnianie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 115-146
Data publikacji online: 12 października 2009

Z doświadczeń zarządzania projektem „Kompetentny urzędnik – wyższa jakość usług w Wielkopolsce”

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8),

Outsourcing i elastyczne formy zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 159-170
Data publikacji online: 12 października 2011

Reorganizacja procesów zorientowanych na klienta na przykładzie e-usług realizowanych w Poznaniu

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 171-176
Data publikacji online: 12 października 2009

Call Center – forma kontaktu urząd–odbiorcy usług świadczonych przez Urząd Miasta Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 177-192
Data publikacji online: 12 października 2009