Zarządzanie Publiczne,2010, Numer 1-2 (9-10)

Redaktor naczelny:
Sekretarz redakcji:
Rok wydania: 2010
Redaktor numeru: Aleksander Noworól

Podwójny numer Zeszytów Naukowych Instytutu Spraw Publicznych „Zarządzanie Publiczne” jest owocem refleksji naukowej, która zrodziła się po międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Procesy rewitalizacji a rozwój lokalny i regionalny”, zorganizowanej przez ISP w Krakowie w dniach 18-19 listopada 2009 roku. Konferencja, poza merytorycznym, miała też charakter rocznicowy. Uczciliśmy nią dziesięciolecie pracy w Instytucie Spraw Publicznych UJ najwybitniejszego w Polsce specjalisty w dziedzinie procesów rewitalizacji, którym jest – profesor Krzysztof Skalski.

Specjaliści zajmujący się problematykę rewitalizacji wiedzą, że jako skoordynowany proces odnowy obszarów kryzysowych musi się ona odnosić zarówno do kwestii przestrzennych, społecznych, jak i gospodarczych. Zrozumienie procesu rewitalizacji wymaga zatem rozpoznana wielu zagadnień metodycznych obejmujących fazy analityczne i prognostyczne, poprzedzające programowanie i wdrożenie odnowy, bezpośrednie planowanie zmian, wreszcie ich wdrażanie, poprzez liczne instrumenty zarządzania operacyjnego, polityki społecznej czy wspierania oddolnej aktywności mieszkańców. W przekazywanym do rak Czytelników zeszycie zamieszczono teksty odnoszące się do wymienionych aspektów zarządzania procesami rewitalizacj

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Modele rewitalizacji jako narzędzia zarządzania miastami

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 9-20
Data publikacji online: 2010

Measuring Centre-periphery Relationship in North-East Hungary by Complex Index of Living and Local Retaining Capacity

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 21-36
Data publikacji online: 7 lutego 2010

The Effect of Economic Growth on Poverty in Eastern Europe

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 21-36
Data publikacji online: 2010

The Flow of Labor Like a Bar in the Economic Modernization of the European Ex-socialist Countries

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 45-52
Data publikacji online: 2010

Analysis of Employees Emigration in Hungary

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 53-64
Data publikacji online: 2010

Additives to the Exploration of the Effect of the Globalisation in the Regional Employment in Borsod-Abaúj-Zemplén County

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 65-75
Data publikacji online: 2010

Rewitalizacja a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 77-90
Data publikacji online: 2010

Horizontal Integration – New Challenges and Opportunities for Farmers in Horticulture Sector in Preserving Rural Areas

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 91-104
Data publikacji online: 2010

Działania rewitalizacyjne w miasteczkach polskiej krajowej sieci miast Cittasl

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 105-120
Data publikacji online: 2010

Blokowiska – obszary zdegradowane czy bezpieczne, dostatnie i spokojne miejsca do życia?

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 121-130
Data publikacji online: 2010

Aleja Lipowa – projekt flagowy Programu rewitalizacji dzielnicy Zabłocie w Krakowie

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 131-144
Data publikacji online: 2010

Kształtowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej miasta Gliwice poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych – na wybranych przykładach

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 145-160
Data publikacji online: 7 lutego 2010

Centrum Chrzanowa – rewitalizacja operacyjna i jej rezultaty

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 161-183
Data publikacji online: 2010

Społeczne aspekty rewitalizacji gminy Mucharz

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 185-194
Data publikacji online: 2010

The Shift in Focus of Fiscal and Monetary Control (Financial Aspects of Revitalization Projects)

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 195-205
Data publikacji online: 2010

Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 207-218
Data publikacji online: 2010

Analiza zapisów strategii rozwoju województw w kontekście potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 219-231
Data publikacji online: 2010

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna w programie studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 233-245
Data publikacji online: 2010

Recenzje

Recenzja: J. Richard Hackman, New Rules for Team Building

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 249-251
Data publikacji online: 2010