The Shift in Focus of Fiscal and Monetary Control (Financial Aspects of Revitalization Projects)

Dániel Béres

Abstrakt

The opening up of the national financial systems of new EU-countries contain both considerable economic advantages and significant risks. Their national systems did not adapt to the accelerating innovation in the field of financial instruments. The fiscal and monetary control systems are the toolkit of regulations, its effects on process of revitalization are evident.

Słowa kluczowe: monetary system, revitalization projects, control procedures
References

Ákos E. (2006), A közszféra belső kontrollrendszerének elvei (1. rész) [in:] „Ellenőrzési figyelő” 2006/1, p. 6– 11.

Asztalos L.G. (2005), Nincs minden ország számára egységes felügyeleti modell, „Ellenőrzési figyelő” 2005/4, p. 12–16.

Bathó F. (2007), A tervezés korszerűsítése, fiskális szabályok, program alapú költségvetés, „Ellenőrzési figyelő” 2007/1, p. 5–7.

Bianchini F, Dawson J. and Evans R (1992), Flagship project sin urban regeneration. Rebuilding the City. P Healey, p. 245–255. London, E&F. N. Spon.

CEBS GL09 (2007), A felügyeletek közötti munkamegosztás (home-host felügyeleti hatóságok munkamegosztásáról szóló ajánlás.

Csapodi P. (2008), Új irány a költségvetési kockázatelemzés, „Ellenőrzési figyelő” 2008/1, p. 18–22.

European Court of Auditors (2008), „Annual Report” – The 2007 EU Budget (Information Note).

Farkas I. (2004), A PSZÁF nem magányosan küzdő Szent György lovag, „Ellenőrzési figyelő” 2004/4, p. 29–32.

Farkas I. (2007), Növekszik a felügyelés jelentősége a szabályozott piacokon, „Ellenőrzési figyelő” 2007/1, p. 14–17.

Kovács Á. (2004), Két kihívás szorításában, „Ellenőrzési figyelő” 2004/4, p. 2–7.

Kovács Á. (2005a), Előtérbe kerül a teljesítmény-ellenőrzés, „Ellenőrzési figyelő 2005/2, p. 4–9.

Kovács Á. (2005b), Az állami feladatok meghatározása a modernizáció sarokköve, „Ellenőrzési figyelő” 2005/3, p. 19–26.

Kovács Á. (2005c), A pénzügyi ellenőrzés jelen és jövője, „Ellenőrzési fi gyelő„ 2005/4, p. 5–6.

Seo J.-K. (2002): Re-urbanisation in Regenerated Areas of Manchester and Glasgow, „Cities”, Vol. 19, No. 2, p. 113–121. Elsevir Science.

Seregdi L. (2008), Úton az egységes európai felügyelet felé, „Ellenőrzési figyelő„ 2008/3, p. 7–16.

The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (2009) – „De Larosiere” Report.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.