Rola projektanta w kształtowaniu społecznych i środowiskowych determinant jakości

Elżbieta D. Ryńska

Abstrakt

In the 80-ties, the issue of creating accessible education strategy was widely analyzed. The aim was to allow society to become more aware of the sustainable development. It was established, that: „(...) there exists a need for a better understanding of the resources on which human life is dependable. If we would like the people to change their way of thinking and accept the need to give a higher priority to the environmental issues, we have to start the education at a school level”.
Sustainable development is part of every single sphere of our everyday life. The same can be said for skyscrapers or electric energy. These issues are part of designer’s professional work shop. Hence – introduced at the design level, will also accepted as a standard. This means that the effects of designer’s works can be used as one of the medias implementing environmental policies.
Promotion of a scope of knowledge concerning preservation of natural resources means that both small local groups and whole societies have to accept uniform values. This aim can be reached through reorientation of the formal education system and mutual aims.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, edukacja, społeczeństwo
References

[b.a.] (2010), Projektowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

Budownictwo z potrójną odpowiedzialnością, „Zawód Architekt”, dodatek specjalny, 3.

Buvik K., Ryńska E.D. (2004), Sustainable Development through Education, Sustainable Building 04, Regional Conference, October 2004, Warsaw, Poland.

Patyk M. (2010), Czas zdrowych mieszkań, „Zawód Architekt”, dodatek specjalny, 3.

Rogers R. (1997), Cities for Small Planet, Faber and Faber Ltd., Great Britain.

Ryńska E.D. (2004), Architekt w procesie tworzenia środowiska harmonijnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.