Support or Public Work? The Potentials and Results of Communal Work in the Region of Northern Hungary

Zsuzsanna Dabasi Halász,

Katalin Lipták,

Tekla Szép

Abstrakt

The subject of our article is the examination of „working chance instead of support” programs. The basic element of the analysis is a questionnaire, which was fi lled in by the local governments and non-governmental organizations in the region of Northern Hungary. The results are analyzed with statistical methods (correlation, regression analysis etc.). The main goal is to get signifi cant information, appraise the experiences of „The Way to Work” Program, disclosing of development chances, presentation of settlement differences derived from the size. Finally we formulate suggestions to a sensitive employment policy.

Słowa kluczowe: local government, public work, support, employment policy
References

Beck U. (2000), Die Zukunft von Arbeit und Demokratie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Chikán A., Czakó E. (2009), Versenyben a világgal: Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete G.É., Lipták K. (2010), Relationships between public employment and regional development, RSA Conference, Pécs.

Kádár B. (2007), Állam és államigazgatás a globalizáció feltételrendszerében, Társadalom és Gazdaság, Budapest, 23–36.

Laky T. (szerk.) (2004), A magyarországi munkaerőpiac 2004, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Trube A., Witig-Koppe H. (2000), Effekthascherei oder wie effektiv ist die Arbeitmarktpolitik?, LIT Verlag Münster–Hamburg–London.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.