Nakłady publiczne na realizację wybranych zadań oświatowych na Dolnym Śląsku a efektywność edukacyjna w latach 2004–2009

Antoni Jeżowski

Abstrakt

The economics of education researches the correlation between expenses made of public resources and the quality of schools’ work results. In this article it is proposed brand new, more adequate to the connection between school year and budget year system, way of calculating the public expenses for educational tasks, considering the three-year-cycle of growth in prices. Once again it was shown that the growth of expenses does not refer to any measureable effects.

Słowa kluczowe: edukacja, wydatki publiczne, jakość nauczania, efektywność wydatków
References

Education at a Glance, OECD indicators, Paris 2010.

Osiągnięcia maturzystów w 2009 roku, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2009 roku, CKE, Warszawa 2009.

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2009 roku, Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2009 roku, CKE, Warszawa 2009.

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w 2009 roku, Sprawozdanie ze sprawdzianu 2009, CKE, Warszawa 2009.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe, CKE, Warszawa 2009.

Poland Public Expenditure Review Volume II: Background Papers, Word Bank 2010.

Key data on education In Europe 2009, European Commission, Brussels 2009.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.