Financial Risks of Local Governments Concerning Implementation of Their Social Political Aims

Katalin Takács-György,

István Takács

Abstrakt

The local governments of settlements fulfi ll not only their basic duties but also a great deal of other tasks as well that infl uence the communities’ living conditions and quality of life, and through the way inhabitants feel also have an impact on the retention capacity of the settlements. The social policy of local governments is fulfi lled by the governments. Financing the tasks and their risks have a great effect on the realization of sustainable local governing. The aim of this study is to review the Hungarian local governmental system assessing some anomalies of the fi nancing of local governments and to draw attention to the risk of local governments, to the possibilities of how to reduce their operational risks highly considering the social political goals of the local governments, the role it has in developing and improving the people’s quality of life.

Słowa kluczowe: quality of life, sustainable development, indebtedness, risk mitigation
References

Allardt E. (1993), Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research [in:] Nussbaum M., Sen A. (eds.), Quality of Life, 88–95.

Atlas of regions. KSH, 2010. http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,566760&_dad=portal&_schema=PORTAL. (2010. 11. 16.) 1.

Báger G., Kiss D., Kovács R., Vígvári A. (2010. szept.), A nemzetgazdasági tervezés megújítása – Nemzeti igények, uniós követelmények – ASZ Kutató Intézet, (Szerk.: Báger G.) Tanulmány, 94.

Balázs I. et al. (2008), A közigazgatási jog nagy kézikönyve, (Szerk.: Kilényi G.) CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 1836.

Barroso, H.M. (2010), A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication from the commission. EUROPE 2020. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET_EN_BARROSO_Europe_version.pdf.

Conclusions. EUCO 13/10. European Committee, 17th June, 2010. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf

Dózsa Gy. (2010), A tönk széle. Figyelő. LIV, (40) 20–24.

Gál E. (2010), Az „önkormányzati risk mapping” avagy a „camels típusú” elemzésen alapuló önkormányzati rating és monitoring rendszer, Tér és társadalom, 24. (1). 83–117.

Halmosi P. (2010), Kockázatok az önkormányzati hitelfi nanszírozásban, Fejlesztés és finanszírozás = Development and Finance, 1, 23–31.

Király Zs. (2009), Regionális gazdasági, társadalmi folyamatok Északkelet-Magyarországon, PhD értekezés, SZIE GSZDI Gödöllő, 177.

Kovács G. (2009), A helyi önkormányzatok hitelfi nanszírozása. Korlátok nélkül? In Kautz Gyula emlékkötet, (Szerk.: Losoncz M., Solt K., Szigeti C.). Széchenyi Egyetem. Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. 7.

Kovács G. (2010), „Önkormányzati hitelválság? „Gazdaság és Társadalom” Tudományos Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kara, Sopron, Konferencia Kiadvány (megjelenés alatt).

Lóránt Z. (2009), Az államháztartás helyi szintjéről számvevő közgazdaként…. „Magyar Közgazdasági Társaság” 47. Vándorgyűlése, Zalakaros, 2009, szept. 24–26. Online: www.mkt.hu/docs/2009-09-27-10-49-24-Lorant_Zoltan.ppt (2010. 10. 31.).

Települések infrastrukturális ellátottsága, 2009. Online:http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/telepinfra/telepinfra09.pdf (2010. 11. 16.) 5.

Területi atlasz, KSH, 2010, http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,411629&_dad=portal&_schema=PORTAL, (2010.11.16) 1.

Veenhoven, R. (2000): The Four Qualities of Life, „Journal of Happiness Studies”, 1 (1). 1–39. Online: (2010. 11. 15.) http://www.springerlink.com/content/g2406q8u16716q6w/fulltext.pdf.

Vigvári A. (2008), Szubszidiaritás nélküli decentralizáció. (Decentralization without subsidiarity in Hungarian), Tér és Társadalom, 1, 141–167.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.