Zarządzanie Publiczne,2010, Numer 3 (11)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2010
Redakcja numeru : Aleksander Noworól

Jakość życia może być analizowana nie tylko na podstawie twardych danych, równie znaczące jest jej subiektywne odczucie, opierające się na ocenie elementów, które trudno zweryfikować, jak zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa, więź z innymi itd. To termin złożony, niejednoznaczny, by nie powiedzieć: kontrowersyjny, który w różnych grupach społecznych, kulturach jest odmiennie odbierany i interpretowany. Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji rozbieżność pomiędzy zaspokojeniem potrzeb materialnych a poczuciem satysfakcji z życia ciągle się pogłębia. Możliwość poprawy jego jakości stoi w centrum zainteresowania jednostek i społeczeństw, a potencjał rozwojowy nie tylko wynika z ekonomicznych podstaw, ale także opiera się na kapitale społecznym, kluczowym pojęciu pozwalającym wyjaśnić wiele zjawisk zachodzących w obecnym świecie.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Development in Terms of Values and Quality of Life

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 9-17
Data publikacji online: 2010

Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP) a dobrobyt społeczny

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 19-32
Data publikacji online: 2010

Financial Risks of Local Governments Concerning Implementation of Their Social Political Aims

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 33-46
Data publikacji online: 2010

Analysis of the Employment Situation by the Visegrad Four Countries

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 47-56
Data publikacji online: 2010

Reforma systemu wynagradzania w korpusie służby cywilnej

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 57-67
Data publikacji online: 2010