Zarządzanie Publiczne,2010, Numer 4 (12)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2010
Redakcja numeru: Ewa Bogacz-Wojtanowska

Problem jakości życia ma we współczesnych badaniach naukowych charakter interdyscyplinarny, a jednocześnie odnosi się do kwestii niezmiernie ważnych dla każdego mieszkańca czy obywatela określonej wspólnoty - satysfakcji z przebywania na konkretnym obszarze, poczucia zadowolenia z poziomu opieki zdrowotnej, edukacji czy warunków mieszkaniowych. Dlatego też badania nad jakością życia nie tylko mają akademicki charakter, lecz także są niezmiernie ważne utylitarnie i mogą stanowić istotne wskazówki dla liderów i menedżerów samorządowych, odpowiedzialnych w dużej mierze za tworzenie takich polityk publicznych, które uwzględniają podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców.
Pierwsza część niniejszego numeru „Zarządzania Publicznego" podejmuje problematykę jakości życia rozpatrywaną w wymiarze regionalnym, w drugiej zamieszczono artykuły odnoszące się do problemów jakości życia na poziomie lokalnym i roli jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu satysfakcji z życia mieszkańców gmin i powiatów.
Mamy nadzieję, że prezentowane opracowania okażą się ważnym głosem w naukowej dyskusji nad kwestiami kształtowania jakości życia i będą także przydatne dla praktyków zarządzania publicznego, w tym urzędników i liderów samorządowych, których nadrzędny cel działania jest związany z satysfakcją lokalnych i regionalnych społeczności.
Ewa Bogacz-Wojtanowska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jakość życia jako determinant zarządzania regionem, na przykładzie województwa małopolskiego

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 13-26
Data publikacji online: 2010

Polityka samorządu województwa lubuskiego wobec problemów jakości życia w regionie

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 27-41
Data publikacji online: 2010

Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia – formy wsparcia

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 43-58
Data publikacji online: 2010

Walory przyrodnicze regionu w kształtowaniu jakości życia – na przykładzie województwa podlaskiego

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 59-70
Data publikacji online: 2010

Osoby w wieku powyżej 55 lat jako potencjał rozwojowy regionu oraz możliwości jego wykorzystania

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 71-82
Data publikacji online: 2010

Budowanie wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie województwa śląskiego

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 83-98
Data publikacji online: 2010

Jakość i dostępność usług publicznych oraz warunki życia, jako priorytet strategiczny małopolskich miast. Przyczynek do badania jakości życia w miastach

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 101-114
Data publikacji online: 2010

Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 115-122
Data publikacji online: 2010

Polityka informacyjna władz lokalnych w zakresie możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 125-140
Data publikacji online: 2010

Polityka fiskalna gminy Bydgoszcz w zakresie podatku od nieruchomości

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 141-155
Data publikacji online: 2010

Samodzielność jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 157-171
Data publikacji online: 2010