Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 11-23
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.001.0327

Reformy w polityce oświatowej na przykładzie nadzoru pedagogicznego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 25-35
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.002.032

Od Thatcher do Browna: polityka rządów brytyjskich wobec samorządu terytorialnego (1979–2010)

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 37-48
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.003.0329

Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 49-64
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.004.0330

Foresight regionalny w projektowaniu polityki rozwoju

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 65-81
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.11.005.0331

Rozwój przemysłu kulturowego szansą dla Małopolski?

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 82-102
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.11.006.0332

Analysis of Strategy of Culture Development in Krakow 2010–2014 as an example of public Policy implementation

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 103-115
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.007.0333

Analiza porównawcza modeli współpracy miast z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki kulturalnej na przykładzie Krakowa i Warszawy

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 117-135
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.008.0334

Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 137-151
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.009.0335

Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 153-187
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.010.0336

Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle Rekomendacji M

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 189-201
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.011.0337