Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle Rekomendacji M

Anna Pilarczyk

Abstrakt

This article aims at critical analysis of the M Recommendation which is related to the operational risk management in banks. Such risk may consist of four factors: human errors, system errors, process defi ciencies as well as external infl uence. To exemplify the results of wrong risk management, some bank bankruptcy together with the scale of internal and external fraud have been presented

Słowa kluczowe: doktorat, studia doktoranckie, losy absolwentów, Proces Boloński, Deklaracja Bolońska
References

Efix Polska (2008), Z cyklu wielkie upadki, czyli o zarządzaniu ryzykiem. Historia Barings Bank LTD, http://www.efixpolska.com/C/P/doc/Dokumenty/0070AkademiaEfi xa.html (dostęp: 15.02.2011).

„Gazeta Wyborcza” – Bydgoszcz (2008), Ukradli bankowi 8,5 mln zł [dok. elektr.] http://szukaj.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,5133691,20080703BY-DLO,Ukradli_bankowi_85_mln_zl,.html (dostęp: 15.12.2010).

„Gazeta Wyborcza” – Stołeczna (2008), Nieuczciwy bankowiec chciał ukraść miliony [dok. elektr.] http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5824971.html (dostęp: 15.12.2010).

Kobiałka M. (2010), CBA zatrzymało bankowców. Za oszustwa i fałszerstwa, „Gazeta Wyborcza” [dok. elektr.] http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34975,8585133,CBA_zatrzymalo_bankowcow__Za_oszustwa_i_falszerstwa.html#ixzz17jfpihqN (dostęp: 15.12.2010).

Kołakowska A. (2010), Pracownica wyłudziła 100 kredytów za ponad 2 mln zł, „Gazeta Wyborcza” [dok. elektr.] http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,90280,8597391,Pracownica_wyludzila_100_kredytow_za_ponad_2_mln_zl.html#ixzz17jhhvd3H (dostęp: 15.12.2010).

Krasodomska J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Masiukiewicz P. (2009), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, SGH, Warszawa.

Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Pauly C. (2011), Byłem tylko małym trybikiem, [dok. elektr.] http://biznes.onet.pl/bylem-tylko-malym-trybikiem,18595,4097786,1,prasa-detal (dostęp: 8.01.2011).

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2004), Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.

Staniec I., Klimczak M.K. (2008), Ryzyko operacyjne, [w:] I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Thlon M. (2008), Świetność i upadek. Historia banku Lehmans Brothers, „Gazeta Bankowa” nr 42 (1042).

Thor W. (2008), II Filar. Praktyczne aspekty wdrożenia na przykładzie BRE Banku, [w:] „Zeszyty BRE- Bank Case”, nr 98/2008.

Żółtkowski W. (2007), Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce: w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.