Analysis of Strategy of Culture Development in Krakow 2010–2014 as an example of public Policy implementation

Dawid Cichocki,

Marcin Laberschek,

Marzena Rusanowska

Abstrakt

The article omits the role of the Krakow Festival Office in the Krakow cultural system. Krakow Festival Office is the institution which organizational profile and a kind of proposed cultural events is quite different from the traditional cultural institutions that have been characterized so far. Krakow Festival Office implements projects that are far broader and far more expensive than other institutions. It is difficult not to notice that Krakow Festival Office is privileged when considering international cultural projects in the Strategy of Culture Development in Krakow. Theatres and exhibition institutions have some chances for growth considering the statements in the Strategy. However the situation of libraries and cultural houses ma get worse. The strength of cultural institutions lies also in the strength of cultural houses and libraries. It seems though that the authors of the Strategy neglect the role of institutions mentioned above in the social capital building. Reading the Strategy of Culture Development in Cracow one may have justifies doubts whether the interests of the local citizens are sufficiently taken care of. It seems that the Strategy centrates more on promotional marketing for the Krakow brand and  ess on the cultural needs of Krakow’s citizens. Both directions of cultural policy do not exclude each other. The proper research on the needs of Krakow’s citizens is missing. Thus it is difficult to rationalize the spending on culture in Krakow including the need of Krakow’s citizens as well as the investment in the promotion of culture in Krakow in the international area.

References

Budżet Miasta Krakowa na rok 2011 (2011), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Budżetu Miasta, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=30652&metka=1 (dostęp: 27.02.2011).

Budżety Miasta Krakowa (2004–2010), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Budżetu Miasta, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=42 (dostęp: 27.02.2011).

Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.

Górniak J. (2008), Sprawne państwo – cykle tworzenia i oceniania polityk/programów publicznych, „Dialog”, 4 (21).

Griffin R. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Hill M. (2010), Polityka społeczna we współczesnym świecie – analiza porównawcza, Diffin SA, Warszawa.

Interia.pl (2011), UOKiK: Zakaz koncentracji Empik i Merlin, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/uokik-zakaz-koncentracji-empik-i-merlin,1592953,4199 (dostęp: 27.02.2011).

Miejskie Instytucje Kultury i Placówki Kulturalne, http://www.bip.krakow.pl/index.php?mmi=22 (dostęp: 20.03.2011)

Miłoszewski L. (2010), Domy kultury – Regionalne Ośrodki Kultury, http://www.kongreskultury2010.pl/pl/menu/04_badania/01_raporty/index.html (dostęp: 20.03.2011)

Stowarzyszenie Inicjatywa (2010), Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego, http://www.kongreskultury2010.pl/pl/menu/04_badania/01_raporty/index.html (dostęp: 19.03.2011

Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014 (2010), Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27887&metka=1 (dostęp: 27.02.2011).

Supińska J. (2007), Wartości i zasady polityki społecznej – [w]: G. Firlit-Fresnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.

Szarfenberg R. (2007), Defi nicje, zakres i konteksty polityki społecznej, [w]: G. Firlit-Fresnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095 (Dostęp: 20.03.2011)