Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego

Artur Szetela,

Katarzyna Lichwa,

Kinga Korniejenko

Abstrakt

The following paper critically evaluates the health care system in Poland, including the market reform of the Polish healthcare system between 1999 and 2010. The article presents the  process of ownership transformation, including the scale and dynamics of the introduced reform. Apart from analysing the core assumptions and aims of the long-term programme entitled „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (Support for Local Authorities in Healthcare System Stabilization) the paper analyses proposed solutions based on the so called „health acts package” including the health care activity bill.
The main aim of this paper is to critically evaluate the health care system reform in Poland, mainly focusing on the process of commercialisation of public hospitals. As a conclusion it is suggested that the introduced reform does not solve the most important problems of the Polish healthcare system in a comprehensive and suffi cient manner.

Słowa kluczowe: SPZOZ, szpital, komercjalizacja, przekształcenie, polityka zdrowotna
References

Katrynicz A. (2009), „Rozpaczliwy plan B”, „Gazeta Lekarska” 3 (219), 4 marca.

Ministerstwo Zdrowia (2010), Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2010 (wrzesień), Departament Organizacji i Zarządzania, Warszawa.

OECD Health at a Glance: Europe (2010), Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010 [dok.elektr.]. http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_en.pdf [dostęp: 21.02.2011].

Pustułka A. (2009), Komercjalizacja jest szansą dla szpitali, „Dziennik Zachodni”, 12 marca.

Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga (2004), 21 grudnia 2004, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.

Sanak U., Połeć-Kołodziej K., Młynarczyk A. (2009), Przekształcenia wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 1999–2009 w województwie małopolskim, Kraków.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, Nr 91, poz. 408).

Ustawa z dnia 15 września 200 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037).

Zwoliński A. (2009) „Rząd chce ratować służbę zdrowia. Komercjalizując” [dok elektr.]. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad;chce;ratowac;sluzbe;zdrowia; komercjalizujac,101,0,427109.html (dostęp: 19.02.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.