Od Thatcher do Browna: polityka rządów brytyjskich wobec samorządu terytorialnego (1979–2010)

Katarzyna Radzik

Abstrakt

The article analyses the policy of Conservative and Labour Parties concluded towards local government between 1979–2010. The authoress focuses on reforms and changes introduced to local administration by conservative cabinets of Thatcher and Major and Labour one of Blair and Brown. The conclusion forms an attempt to present fi ndings from British experiences in local reforms.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, Wielka Brytania, nowe zarządzanie publiczne, lokalne współzarządzanie
References

Atkinson H., Wilks-Heeg S. (2000), Local Government from Thatcher to Blair. The Politics of Creative Autonomy, Polity, Blackwell Publishers.

BBC News (2007), Brown Defends New Citizen Juries, Thursday, 6 września 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6980747.stm, (dostęp: 30.06.2010)

Education Reform Act 1988, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880040_en_1 (dostęp: 23.10.09)

Housing Act 1980 http://opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1980/cukpga_19800051_en_1 (dostęp: 01.11.09)

Housing Act 1988: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880050_en_1 (dostęp: 23.10.09)

Local Government Act 1988: https://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880009_en_1 (dostęp: 23.10.09)

Local Government Finance Act 1982: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1982/cukpga_19820032_en_2 (dostęp: 01.11.09)

Local Government Finance Act 1988: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880041_en_1.htm (dostęp: 23.10.09)

Łokucijewski K. (1998), Angielski model demokracji lokalnej i jego praktyczne uwarunkowania, „Samorząd Terytorialny” 3.

Morphet J. (2008), Modern Local Government, SAGE Publications.

Newton K., Karran T. (1985), The Politics of Local Expenditure, Macmillan, London.

Pawłowska A. (2010), Wielka Brytania, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica IV. Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, A.K. Piasecki (red.), Kraków.

Rhodes R.A.W. (1997), Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press. Buckingham, Philadelphia.

Stoker G. (2004), Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour, Palgrave Macmillan. The New Centralism: Britain out of Step in Europe? (1989), C. Crouch, D. Marquand (red.), Blackwell, Cambridge.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.