Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 11-23
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.001.0327

Reformy w polityce oświatowej na przykładzie nadzoru pedagogicznego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 25-35
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.002.032

Od Thatcher do Browna: polityka rządów brytyjskich wobec samorządu terytorialnego (1979–2010)

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 37-48
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.003.0329

Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 49-64
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.004.0330

Foresight regionalny w projektowaniu polityki rozwoju

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 65-81
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.11.005.0331