Recenzja raportu: Measuring the Value of Culture: A Report to the Department for Culture Media and Sport Dr. Dave O’Brien

Anna Świętochowska

Abstrakt

Recenzja raportu: Measuring the Value of Culture: A Report to the Department for Culture Media and Sport Dr. Dave O’Brien

References

Bakhshi H., Freeman A., Hitchen G. (2009), Measuring Intrinsic Value. How to Stop Worrying and Love Economics http://www.missionmodelsmoney.org.uk/papers/measuring-intrinsic-value/ (dostęp: o 1.10.2011).

O’Brien D. (2010), Measuring the Value of Culture: A Report to the Department for Culture Media and Sport, http://www.culture.gov.uk/publications/7660.aspx (dostęp: 03.03.2011).

Hammond J.S., Keeney R.L., Raiffa H. (2001), Równe zamiany (even swaps) – metoda racjonalnego osiągania kompromisu, [w:] Harvard Business Review on Decision Making, Harvard Business School Publishing Coroporation, Helion, Gliwice 2005.

The Green Book, http://www.hm-treasury.gov.uk/data_greenbook_index.htm, (dostęp: 28.04.2011).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.