Wdrażanie Powszechnego Modelu Oceny CAF (Common Assessment Framework) w urzędach administracji publicznej – spojrzenie konsultanta

Jacek Marek Radwan

Abstrakt

The CAF Model (Common Assessment Framework), in Polish called Powszechny Model Oceny or Wspólna Metoda Oceny is a model of self-assesment and management dedicated mainly to public sector institutions. CAF results from the cooperation between the governments of the European Union countries in the fi eld of public administration. The CAF Model has been constructed to be applied to any part of the public sector: public organisations of the central, regional and local level, and to both government and self-government administration.

Słowa kluczowe: Common Assessment Framework, Powszechny Model Oceny, administracja publiczna
References

Batko R. (2009), Zarządzanie jakością w urzędzie gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bugdol M. (2011), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.

Kolman R., Tkaczyk T. (1996), Jakość usług – Poradnik, TNOiK, Bydgoszcz.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Materiały konferencyjne. Projekt 2004/016-829.01.03, Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych, WYG International, Warszawa 2007.

Polska Norma PN-EN ISO 9004:2001, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.

Polska Norma PN-EN ISO 9001:2009, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.

Rączka M., Wysocki S. (2005), Zarządzanie jakością w urzędzie, [w:] Szkolenia generalne dla członków służby cywilnej. Materiały szkoleniowe, Zeszyt 6, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, 23–27.

Wspólna Metoda Oceny. CAF, 2006 (The Common Assessment Framework. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, http://www.eipa.eu/fi les/File/CAF/Brochure2006/Polish_2006.pdf (dostęp: 20.09.2009).

Wysocki S. (2007), Zastosowanie Modelu CAF do modernizacji administracji, „Poradnik Urzędnika – Pismo Nowoczesnej Administracji Publicznej”, nr 2.

Wdrażanie Powszechnego Modelu Oceny CAF (Common Assessment Framework).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.