Potrzeba innowacji zarządzania: Czy współtworzenie wartości wraz z klientami oznacza początek „Zarządzania 2.0”?

Grzegorz Baran

Abstrakt

This article applies to the issue of the growing need for management innovation. The article attempts to demonstrate that management innovation are highly responsible for creating value and strengthening competitiveness. It has been also raised an open question whether cocreating value with customers is one of the symptoms of a profound change in thinking about management.

Słowa kluczowe: innowacje zarządzania, współtworzenie wartości wraz z klientami, innowacyjne środowisko zarządzania, Zarządzanie 2.0
References

Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.

Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Dyer J.H, Gregerson H.B., Christensen C.M. (2010), DNA innowatora, „HBR Polska”, listopad: 67–77.

Fayol H. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia W. Wilak, Poznań.

Florida R. (2002), The Rise of Creative Class, Basic Books, New York.

Gault F. (2010), Innovation Strategies for a Global Economy. Development, Implementation, Measurement and Management, Edward Elgar Publishing, Massachusetts.

Griffi n R.W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Hamel G. (1999), Bringing Silicon Valley Inside, „Harvard Business Review”, September.

Hamel G., Breen B. (2008), Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Harvard Business School Press, Lublin.

Hippel E. (1988), The Sources of Innovation, Oxford, New York.

Hutt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa.

Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Johnson M.W. (2010), Seizing the White Space. Business Model Innovation for Growth and Renewal, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts.

Kelly T., Littman J. (2001), The Art of Innovation, Doubleday, New York.

Komisja Europejska (2005), Oslo Manual – Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Komisja Europejska.

Kotler Ph., Trias de Bes F. (2004), Marketing lateralny, PWE, Warszawa.

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0: Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek, MT Biznes, Warszawa.

Koulopoulos T.M., Roloff T. (2006), Smartsourcing: Driving Innovation and Growth Through Outsourcing, Platinum Press, Massachusetts.

Mayewski M. (2011), Praca w chmurze, „Newsweek”, Nr 46.

Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Jak przestawić kapitalizm na nowe tory, by wywołać nową falę innowacyjności i wzrostu, „Harvard Business Review Polska”, maj: 36–55.

Prahalad C.K. (2010), The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Pearson Education, New Jersey.

Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-Opting Customer Competence, „Harvard Business Review”, January: 79–87.

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2002), The Co-Creation Connection, „Strategy and Business”, Issue 27, April 9.

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2003), The New Frontier of Experience Innovation, „MIT Sloan Management Review”, Vol. 44, No 4.

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creation Experiences. The Next Practice in Value Creation, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 18, No 3: 5–14.

Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.

Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Stefik M., Stefik B. (2004), Breaktrough: Stories and Strategies of Radical Innovation, MIT Press, Cambridge.

Tokarski J. (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.