Zarządzanie Publiczne,2011, Numer 3 (15), Innowacje w publicznych organizacjach sektora kultury

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2011
Redakcja numeru: Grażyna Prawelska-Skrzypek

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Innowacyjność w kulturze – szansa czy konieczność?

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 9–23
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0486

Korzyści wdrażania innowacji organizacyjnych w publicznych instytucjach kultury

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 25–37
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.020.0487

Grupy Wymiany Doświadczeń jako przykład zastosowania benchmarkingu w doskonaleniu usług sektora kultury w miastach

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 39–49
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.021.0488

Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 51–63
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.022.0489

Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 65–72
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.023.0490

Innowacje w instytucji kultury na przykładzie Teatru Baj w Warszawie

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 73–82
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.024.0491