Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury

Łukasz Gaweł

Abstrakt

The objective of this paper is to outline the management issues of contemporary museums. The article attempts to identify the place of museums in public space, taking into account changes occurring in this matter. It also identifies possible directions of development of museum institutions, assuming that the priority in their operation, is a task relative to community living here and now, not an imaginary group, described as vague notion of “future generations”.

Słowa kluczowe: zarządzanie muzeum, instytucja kultury w przestrzeni publicznej
References

Claire J. (2009), Kryzys muzeów, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Drucker P.F. (2010), Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa.

Folga-Januszewska D. (2008), Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.

Folga-Januszewska D. (2010), Muzea w Polsce 1989–2008, „Muzealnictwo”, 50: 18–46.

Folga-Januszewska D., Rottermund A. (2010), Studia w zakresie muzeologii i muzealnictwa na wyższych uczelniach w Polsce a światowe standardy nauczania muzeologii, „Muzealnictwo”, 50: 47–56.

Hagoort G. (1996), Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, WUJ, Kraków.

Kotler N.G., Kotler Ph., Kotler W.I. (2008), Museum Marketing and Strategy. Designing Misssions, Building Audiences, Generating Revenue and Resourcess, Jossey-Bass, San Francisco.

Matt G. (2006), Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Pomian K. (2010), Muzeum: Kryteria sukcesu, „Muzealnictwo”, 50: 57–64.

Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rusza-akademia-zarzadzania-muzeum-1677.php (dostęp: 10.03.2011).

Szeląg M. (2010), Przyszła rola edukacji muzealnej w Polsce, „Muzealnictwo”, 50: 234–242.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, rozdz. 1, art. 2.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.