Artykuły

Ilość
Sortuj według

Praktyczne aspekty realizacji ewaluacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 11–22
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.025.0492

Analiza skuteczności decyzji strategicznych liderów rozwoju lokalnego. Zarys koncepcji

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 23–35
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.026.0493

Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 37–47
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.027.0494

Umowy i porozumienia jako efekt ewaluacji polityki regionalnej w Rosji

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 49–61
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.028.0495

Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej jako instrument polityki lokalnej gminy – ocena projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Mieście Białystok

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 63–79
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.029.0496

External Financing of Hungarian Local Governments: Knowledge and Attitude

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 81–93
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.030.0497

Ocena funkcjonowania programu indywidualnych kont emerytalnych – implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 95–118
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.031.0498

The impact of the first global financial crisis in the 20th century on the Hungarian regional employment inequalities

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 119–132
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.032.0499

The application of Markov chain model to the description of Hungarian market processes

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 133–149
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.033.0500