Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rozwój potencjału ewaluacyjnego – teoria i praktyka

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 1 (17), s. 9-22
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.001.0525

Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 1 (17), s. 23-35
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.002.0526

Skuteczność – kryterium oceny przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 1 (17), s. 37-49
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.003.0527

Ewaluacja ekonomiczna w świetle podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 1 (17), s. 51-62
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.004.0528

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami unijnymi w obszarze pomocy społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 1 (17), s. 63-73
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.005.0529

Koncepcja oceny stopnia informatyzacji w osiąganiu dojrzałości procesowej gmin

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 1 (17), s. 75-86
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.006.0530