Artykuły

Ilość
Sortuj według

Animacja współpracy międzysektorowej w zakresie budowania podstaw wolontariatu w Małopolsce. Analiza przypadku "Małopolskiego projektu <>”

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 9-22
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.013.0700

Praca zespołowa i współpraca w szkole w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: Cel sam w sobie czy sposób na sukces dla każdego ucznia?

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 23-37
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.014.0701

Specyfika zarządzania w edukacji – rozwój indywidualny człowieka jako wartość centralna”

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 39-47
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.015.0702

Wykorzystanie danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uczelni do monitorowania losów absolwentów uczelni wyższych

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 49-60
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.07032

Ocena i pomiar społecznych efektów pracy szkół wyższych – refleksje metodologiczne

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 61-71
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.017.0704

(Nie)mobilność pionowa studentów UW. Analiza efektów wdrażania Procesu Bolońskiego

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 73-87
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.018.0705

Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 89-98
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0706

Jakość regulowana prawem. Ewaluacja w szkole w kontekście zmian zachodzącym w nadzorze pedagogicznym

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 99-108
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0707

Współtworzenie wartości jako przedmiot ewaluacji procesów edukacyjnych

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 109-121
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.021.0708

Jak szkoły promują wartość edukacji?

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 123-137
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.022.0709

Instrumenty lokalnej polityki oświatowej

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 139-150
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.023.0710

Monitoring i ewaluacja w badaniach świadomości praw człowieka w szkole

Zarządzanie Publiczne, 2012, Numer 3 (19), s. 151-164
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.024.0711