Jak szkoły promują wartość edukacji?

Joanna Kołodziejczyk

Abstrakt

How schools promote value of education?
Modern school faces the growing challenge to promote competently “learning”, studying, knowledge – above all among students but also in the local environment. The problem has been recognized by the authorities creating educational law in Poland – one of the requirements that schools must meet is “Promoting value of education”. Present publication isan attempt to give answer on how Polish schools implement this requirement. The article contains the results of the external evaluation of schools and educational institutions carried out under the Enhancement of the Pedagogic Supervision System Efficiency and Evaluation of the School Operation Quality Program.

Słowa kluczowe: education, promoting value of education, evaluation, lifelong learning
References

Delors J. (red.) (1998), Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, SOP, Warszawa.

Fazlagić A.J. (2003), Marketingowe zarządzanie szkołą, Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Kołodziejczyk J., Starypan I. (2012), Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 80–93.

Mizerek H. (2012), Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 13–28.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.