Planned changes in Polish development system for schools and teachers

Jakub Kołodziejczyk

Abstrakt

Paper describes a current condition of the system of improving teachers in Poland and changes planned. Analysis of the system structure of improving and the scope and aims of institutions supporting improving the functioning of schools and teachers were included in the first part of the text. In the second part planned changes including both organizational new solutions integrating all sorts institutions of a system of improving both supporting schools and teachers and the change in the way of conducting improving based on the process-based approach were described.

Słowa kluczowe: improving schools and teachers, professional development
References

Barber, M., Mourshed, M. (2007). How the World’s Best-performing School Systems Come Out on Top. New York: McKinsey & Company.

Czech, E., Domańska, D., Gęba, K., Kordziński, J., Tarkota, J. (2010). Compilation: Założenia i modele funkcjonalne powstawania i działania Centrów Rozwoju Edukacji. Warszawa: ORE.

Day, Ch. (1999). Developing Teachers. The Challenges of Livelong Learning. London: Falmer Press.

Elsner, D., Bednarek, K. (2010). Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli w opinii jej benefi cjentów. Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Salcher, A. (2009). Utalentowany uczeń i jego wrogowie. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.