Artykuły

Ilość
Sortuj według

Perspektywa prognostyczna w polityce publicznej. Metody umożliwiające prognozowanie – ich rola w procesie formułowania polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 3–13
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.001.2174

Krytyczna analiza metody RCT w kontekście oceny efektywności polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 15–28
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.002.2175

Tworzenie warunków sprawnej komunikacji jako podstawa funkcjonowania polityki publicznej na przykładzie projektu EIPPEE

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 29–38
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.003.2176

Polityka antyalkoholowa w Federacji Rosyjskiej

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 39–49
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.004.2177

Polityka jednego dziecka i jej wpływ na strukturę demograficzną Chińskiej Republiki Ludowej

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 51–62
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.005.2178

Szczęście Narodowe Brutto w Bhutanie – nowe Szangri-La? Polityki publiczne: kształtowanie i wdrażanie

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 63–72
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.006.2179

Współpraca NGO z sektorem publicznym – sposób na wzmocnienie demokracji i wzrost jakości polityk publicznych w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 73–90
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.007.2180

Polityka edukacyjna w świetle potrzeb kompetencyjnych na przykładzie branż BPO/SSC i ITO/IT

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 91–103
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.008.2181

Narodowy Program Zdrowia wyrazem polskiej publicznej polityki zdrowia

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 105–114
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.009.2182

Kształtowanie się polskiej polityki miejskiej

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 115–124
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.010.2183

Realizacja polityk rowerowych na przykładzie Kopenhagi i Krakowa

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 125–136
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.011.2184