Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 137–147
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.012.2346

Marketing współpracy jako najnowsza koncepcja marketingu turystycznych agencji Ukrainy

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 149–162
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.013.2347

Partycypacja uczniów w procesie uczenia się a ich płeć i wiek

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 163–175
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.014.2348

Motywacja w zespole pracowniczym – od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 177–189
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.015.2349

Istota prawidłowego zarządzania projektami unijnymi wraz z potencjalnym ryzykiem ich niezrealizowania

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 191–202
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.016.2350

Role menedżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 203–215
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.017.2351

Planning and realization control of research projects

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 217–228
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.018.2352

Roadmapping as a method enhancing regional development

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 229–238
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.019.2353

Methodological challenges in social entrepreneurship – on the nexus of economics and management area

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 239–247
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.020.2354