Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 137–147
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.012.2346

Marketing współpracy jako najnowsza koncepcja marketingu turystycznych agencji Ukrainy

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 149–162
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.013.2347

Partycypacja uczniów w procesie uczenia się a ich płeć i wiek

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 163–175
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.014.2348

Motywacja w zespole pracowniczym – od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 177–189
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.015.2349

Istota prawidłowego zarządzania projektami unijnymi wraz z potencjalnym ryzykiem ich niezrealizowania

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 191–202
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.016.2350