Artykuły

Ilość
Sortuj według

Managing Public Projects with EU Funding in Poland

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 249-262
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.021.2765

Public-Private Partnership and Hybrid Projects as an Effective Method for Financing Local Government Investment Projects

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 263-271
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.022.2766

Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 273-284
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.023.2767

Development of NGO Sector within the Context of EU Driven Public Policies Implementation in Poland

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 285-294
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.024.2768

Systematyka przetargów na nieruchomości w Polsce – analiza porównawcza procedur szczegółowych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 295-308
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.025.2769

Examining Corporate Social Responsibility from a Stakeholder Viewpoint Based on an Empirical Research

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 309-319
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.026.2770