Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 321-339
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.027.2771

Building Intra-organizational Trust

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 341-354
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.028.2772

Zarys modelu krajowych systemów realizacji projektów publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 355-366
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.029.2773

Przykłady wykorzystania metodyk typu Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 367-377
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.030.2774

Scientific Projects Management and Improvement of Scientists’ Qualifications (on the Example of Kazakhstan Republic President International Program “Bolashak”)

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 379-393
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.031.2775

Public Transport in EU Projects on the Example of the City of Białystok

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 395-409
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.032.2776

Inne

Recenzja: Mark Bevir (2013), A Theory of Governance, California University Press, Berkeley

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 411-416
Data publikacji online: 11 marca 2015