Building Intra-organizational Trust

Zbysław Dobrowolski

Abstrakt
In the era of globalization, state and public organizations must be effective. One of the conditions of this effectiveness is the creation of intra-organizational trust. The author identifies factors, that affect this trust, and formulates a definition of public trust and intra-organizational trust. It was stated among others, that public trust to the organization can be reduced due to lower lever of intra-organization trust. It was also stated, that staff willingness to remain in the organization does not depend only on job satisfaction. A lack of willingness to sharing by employees the knowledge and skills with others can be considered as an indicator of the level of intra-organizational trust. A high staff fluctuation can be considered as an indicator of a lack of trust in the organization.
Słowa kluczowe: public organization, trust, public management
References

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.

Dobrowolski Z. (2008), Organizacja zarządzanie. Zarys problematyki metod, PWSZ, Sulechów.

Dobrowolski Z. (2009), Bridging Ethical Collapse in Public Organizations [in:] Z. Dobrowolski, G. Drozdowski (eds.), The Art of Human Resource Management. How to Achieve Better Business Management, PWSZ, Gorzów Wielkopolski.

Feldheim M.A., Wang X. (2003), Ethics and Public Trust. Results from National Survey, “Public Integrity”, vol. 6(1).

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.

Hamid Z.A. (2007), Managing Knowledge through Employee Fit for Trust in Government [in:] Managing Trust in Government, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.

Harman Ch. (2007), Managing Human Resources in the Knowledge Economy [in:]: Managing Knowledge to Build Trust in Government, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.

Kożuch B., Dobrowolski Z. (2014), Creating Public Trust. An Organisational Perspective, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main.

Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), An Integrative Model of Organizational Trust, „Academy of Management Review”, vol. 20(3).

McKnight D.H., Chervany N.L. (1996), The Meanings of Trust. Scientific report, University of Minnesota, Minneapolis.

Nye J.S., Zelikow P.D., King D.C. (1997), Why People Don’t Trust Government, Harvard University Press, Cambridge.

Sekiguchi T. (2007), Contingency Perspective of the Importance of PJ Fit and PO Fit in Employee Selection, “Journal of Managerial Psychology”, vol. 22(2).

Steinmann H., Schreyogg G. (1995), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Syed-Ikhsan S.O., Rowland F. (2004), Knowledge Management in Public Organization: Study on Relationship between Organizational Elements and the Performance of Knowledge Transfer, “Journal of Knowledge Management”, vol. 8(2).

Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Werbel J.D., DeMarie S.M. (2005), Aligning Strategic Human Resource Management and Person Environment Fit, “Human Resource Management Review”, vol. 15(2).

Westerman J.W., Vanka S. (2005), Cross-cultural Empirical Analysis of Person-organization Fit Measures as Predictors of Student Performance in Business Education: Comparing Students in United States and India, “Academy of Management Learning and Education”, vol. 4(4).

http://definitions.uslegal.com/p/public-trust-doctrine/ [access: 29.10.2013].

http://lexicon.ft.com/term?term=public-trust-in-business [access: 29.10.2013].

http://thelawdictionary.org/charitable-trust/ [access: 29.10.2013].

http://www.businessdictionary.com/definition/public-trust.html#ixzz2dQuYviTJ [access: 29.10.2013].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.