Recenzja: Mark Bevir (2013), A Theory of Governance, California University Press, Berkeley

Piotr Feczko

Abstrakt

Recenzja: Mark Bevir (2013), A Theory of Governance, California University Press, Berkeley

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.