Artykuły

Ilość
Sortuj według

Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 1-10
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.001.3431

Wpływ upowszechniania wybranych projektów samorządowych na zarządzanie

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 11-22
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.002.3432

Wybrane aspekty zarządzAnia rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 23-33
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.003.3433

Znaczenie tożsamości metropolitalnej na przykładzie działań planistycznych Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 35-45
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.004.3434

Krajobraz kulturowy Katowic jako czynnik kształtowania potencjału rozwojowego

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 47-62
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.005.3435

Problemy zarządzania rozwojem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 63-74
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.006.3436

Odnowa obiektów sportowych i jej wpływ na rewitalizację miasta na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 75-82
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.007.3437

Remont szkoły jako element procesu rewitalizacji w Zebrzydowicach – wyniki badań własnych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 83-93
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.008.3438

Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 95-108
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.009.3439