Wpływ upowszechniania wybranych projektów samorządowych na zarządzanie

Tomasz Pałetko

Abstrakt
The impact of dissemination of the selected local government projects on management
The article aims at showing the selected problems associated with the management of the projects executed by the local governments in terms of dissemination and its consequences. The provided contribution results from the scientific theories and the results of the carried out researches. The development can be a source of knowledge and inspiration for people acting professionally with a view to disseminate the administration projects at the local level.
Słowa kluczowe: administracja samorządowa, public relations, media relations, komunikowanie, upowszechnianie, projekt samorządowy
References

Adamus-Matuszyńska A. (2010), Rzecznik wizerunek organizacji [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Black S. (2001), Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Fisher F. (1995), Kierowanie zmianami, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.

Flis J. (2007), Samorządowe public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gajdka K. (2010), Rzecznicy prasowi jednostek samorządu terytorialnego. Urzędnicy czy piarowcy? [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Gawroński S. (2010), Sami sobie – dziennikarze rzecznicy prasowi etyce wzajemnych relacji [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Goban-Klas T. (1999a), Media komunikowanie masowe, PWN, Warszawa.

Goban-Klas T. (1999b), Public relations, czyli promocja reputacji, Rzeczpospolita Businessman Book, Warszawa.

Goban-Klas T. (2002), Glokalizacja jako remedium na lokalizację [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, UMCS, Lublin.

Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, PWN, Warszawa.

Hernson P.S. (2004), Congressional Elections: Campaigning at Home and in Washington, CQ Press, Washington.

Hillier J. (1995), Discursive Democracy in Action [w:] R. Domański, T. Marszał (red.), Planning and Socio-Economic Development, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Jaśniok M. (2010), Rzecznik prasowy organu samorządu terytorialnego – drodze od propagandy do marketingu politycznego [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Kasińska-Metryka A., Miernik R. (2010), Rzecz rzeczniku niezwykłym. Teoria praktyka pracy rzecznika prasowego policji. Analiza na przykładzie KWP Kielcach [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Kowalczyk R. (2002), Prasa lokalna systemie komunikowania społecznego, Instytut Nauk Politycznych Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kudrycka B. (1995), Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok.

Matosek M. (2009), Wykorzystanie mediów elektronicznych pracy rzecznika prasowego [w:] T. Kanash (red.), Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Mińsk Mazowiecki.

Miotk A. (2012), Badania public relations, Difin, Warszawa.

Mlicki M.M. (1992), Konflikty społeczne. Pułapki dylematy działań zbiorowych, Instytut Filozofii Socjologii PAN, Warszawa.

Pietrzak H., Hałaj J.B. (2003), Rzecznik prasowy. Teoria praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania, Rzeszów.

Sikora R. (2002), Public relations gminie [w:] B. Ociepka (red.), Public relations teorii praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Trocki M. (red.) (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Widera Z. (2010), Public relations samorządzie terytorialnym [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Zawała K. (2010), Sędziowie dziennikarze [w:] K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, Wydawnictwo Naukowe Unikat-2, Katowice.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.