Odnowa obiektów sportowych i jej wpływ na rewitalizację miasta na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie

Mateusz Tomanek

Abstrakt
Restoration of sports facilities and its influence on the regeneration of a city on the example of the National Stadium in Warsaw
This article will be devoted to the problematic aspects of revitalization of sports facilities and the influence they have on its closest surroundings. Change of functionality, adaptation to the world standards and also influence on the surroundings of such sports facilities all have huge effect on the final outcome of the revitalization.In this paper I will demonstrate some instances of undertakings, which not only have metamorphosed the aesthetics of a given housing estate but also have had a much more deeper influence – through altering the mentality of its inhabitants (i.e. social revitalization), or have contributed to the economic growth of a given city (e.g. Barcelona after the Olympics held in 1992).
Słowa kluczowe: rewitalizacja, Stadion Narodowy, obiekty sportowe, sport
References

Baliński J.A. (2006), Problemy rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego [w:] W. Czarnecki (red.), Problemy rewitalizacji gospodarce przestrzennej XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania Białymstoku.

Cichosz M. (2012), Wpływ inwestycji obiekt logistyczny na rewitalizację rozwój miast [w:] M. Bryx (red.), Rewitalizacja miast przedsiębiorczość, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Dzięgiel A., Tomanek M. (2014), Sylwetka uczestnika górskich imprez biegowych [w:] P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej Polsce na świecie, Studia Monografie AWF we Wrocławiu (120), Wrocław.

Guzik R. (red.) (2009), Rewitalizacja miasta Wielkiej Brytanii, t. I, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.

Raport realizacji pierwszego etapu programu warszawska Mapa Bezpieczeństwa (2003), Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2003.

Skalski K. (2009), Rewitalizacja we Francji, zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych miastach, t. II, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.

 

Akty prawne

Rozporządzenie (2007), Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 października 2007 r. sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, Dz.U. 2007 Nr 192, poz. 1385.

Rozporządzenie (2010), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 9 czerwca 2010 r. sprawie udzielania pomocy na rewitalizację ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. Nr 117, poz. 787.

 

Źródła internetowe

Grzenkowska K. 2013, 43 mln zł wydano na rewitalizację Letnicy, http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1603947,43-mln-zl-wydano-na-rewitalizacje-letnicy-co-zostalo,id,t.html [dostęp: 21.05.2013].

Portal Nasze Miasto Gdańsk, http://gdansk.naszemiasto.pl [dostęp: 21.05.2013].

Portal Stadionu Narodowego Warszawie, http://www.stadionnarodowy.org.pl/ [dostęp: 
15 05 2013].

Portal TVN 24 (2012), http://tvn24.pl [dostęp: 21.05.2013].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.