Artykuły

Ilość
Sortuj według

Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 109-118
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.010.3581

Interesariusze samorządu powiatowego w kontekście zarządzania wielopodmiotowego

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 119-130
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.011.3582

Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 131-150
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.012.3583

Dochody z opłat za usługi samorządowe a poziom wydatków w miastach na prawach powiatów

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 151-163
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.013.3584

Co-production for local public services – a case study of the cooperative Hallenbad Nörten-Hardenberg eG

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 165-176
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.014.3585

Mobbing w relacjach pracowniczych w polskich urzędach skarbowych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 177-189
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.015.3586

Ocena efektywności działalności badawczej i rozwojowej uniwersyteckich podstawowych jed-nostek organizacyjnych w Polsce z wykorzystaniem metody obwiedni danych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 191-205
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.016.3587

Import równoległy produktów leczniczych w Polsce – 10 lat doświadczeń i rozwoju

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 207-222
Data publikacji online: 29 lipca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.017.3588