Dochody z opłat za usługi samorządowe a poziom wydatków w miastach na prawach powiatów

Marcin Będzieszak

Abstrakt

Revenue from user charges for local services and expenditures in large Polish cities

This article reviews the literature on relations between user charges and expenditures for local services, which allowed to formulate the expected directions of relations in order to conduct a research in a group of 65 cities. The study negatively verified the hypothesis of a negative relationship between revenues from user charges and expenditures on the services, both globally and for selected services.

Słowa kluczowe: opłaty za usługi, finanse samorządowe, usługi samorządowe
References

Aaberge R., Langøren A. (2006), Measuring the Benefits from Public Services: The Effects of Local Government Spending on the Distribution of Income in Norway, „Review of Income and Wealth Series”, vol. 52, no. 1.

Będzieszak M. (2014), Opłaty za usługi dochody własne jako źródło finansowania wybranych zadań miastach wojewódzkich Polsce [w:] G. Borys, D. Dziawgo, L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), Finanse rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Bös D. (1985), Public Sector Pricing [w:] A.J. Auerbach, M. Feldstein (eds.)Handbook of Public Economics, vol. 1., Amsterdam, North-Holland.

Buehler R., Pucher J. (2011), Making public transport financially sustainable, „Transport Policy”, vol. 18, iss. 1, January.

Carroll D.A. (2009), Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability?, „Public Budgeting & Finance”, Spring.

Coase R.H. (1970), The Theory of Public Utility Pricing and Its Application, „The Bell Journal of Economics and Management Science”, vol. 1, no. 1.

Creese A. (1997), User Fees: They Dont Reduce Costs, and They Increase Inequity, „British Medical Journal”, vol. 315, no. 7102.

Denek E. (2007), Dyskusyjne problemy dostosowania dochodów do zadań samorządu terytorialnego [w:] K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych skali narodowej europejskiej, Difin, Warszawa.

Feld L.P., Kirchgässner G., Schaltegger C.A. (2003), Decentralized taxation and the size of government: Evidence from Swiss state and local governments, CESIFO Working Paper, no. 1087.

Feldstein S. (1972), Equity and Efficiency in Public Sector Pricing: The Optimal Two-Part Tariff, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 86, no. 2.

Fitch L.C. (1957), Metropolitan Financial Problems, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, vol. 314, Metropolis in Ferment.

Furstenberg von G.M., Green R.J, Jeong J.-H. (1985), Have Taxes Led Government Ex-penditures’? The United States as Test Case, „Journal of Public Policy”, no 5 [za:] Holtz--Eakin D., Newey W., Rosen H.S. (1989), The Revenues-Expenditures Nexus: Evidence from Local Government Data, „International Economic Review”, vol. 30, no. 2.

Furstenberg von G.M., Green R.J, Jeong J.-H. (1986), Tax and Spend, or Spend and Tax?, „Review of Economics and Statistics” [za:] Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H.S. (1989), The Revenues-Expenditures Nexus: Evidence from Local Government Data, „International Economic Review”, vol. 30, no. 2.

Grzymała Z. (red.) (2011), Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej [w:] Podstawy ekonomiki zarządzania gospodarce komunalnej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Hochman O., Pines D., Thisse J.F. (1995), On the Optimal Structure of Local Governments, „The American Economic Review”, vol. 85, no. 5.

Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H.S. (1989), The Revenues-Expenditures Nexus: Evidence from Local Government Data, „International Economic Review”, vol. 30, no. 2.

Keegan W.J., Moriarty S.E., Duncan T.R., Paliwoda S.J. (1995), Marketing, Prentice Hall, Scarborough.

Kitchen H.M., Slack E. (2003), New Finance Options for Municipal Governments, Canadian Tax Journal, „Revue Fiscale Canadienne”, vol. 51, no. 6.

Krzemiński J. (2013), Komunikacja miejska ciągnie dół finanse samorządów, Obserwator Finansowy, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/komunikacja-miejska-ciagnie-w-dol-finanse-samorzadow/ [dostęp: 23.08.2013].

Nallathiga R. (2009), User charge pricing for municipal services: Principles, fixation, process and guidelines, CGG Working Paper, Centre for Good Governance (CGG), Hyderabad.

Prud’homme R. (1995), The dangers of decentralization, „World Bank Research Observer”, t. 10, nr 2.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa dnia 28 czerwca 2006 r. sprawie określania taryf, wzoru wniosku zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dz.U. 2006 Nr 127, poz. 886.

Rybeck W. (1983), The Property Tax as Super User Charge, Proceedings of the Academy of Political Science, vol. 35, no. 1, The Property Tax and Local Finance.

Stocker F.D. (1976), Diversification of the local revenue system: Income and sales taxes, user charges, federal grants, National Tax Journal, vol. 29, no. 3, Urban Fiscal Problems.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240.

Westerlund J., Mahdavi S., Firoozi F. (2011), The tax-spending nexus: Evidence from panel of US state-local governments, „Economic Modelling”, vol. 28.

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.