Artykuły

Ilość
Sortuj według

Między utopią a pragmatyzmem – w poszukiwaniu koncepcyjnych podstaw zarządzania przez wartości w administracji publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 223-235
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4327

Mapowanie procesów współpracy międzyorganizacyjnej na przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 237-253
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4328

Nieformalne bariery współpracy między jednostkami inspekcyjnymi nadzorującymi bezpieczeństwo żywności w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 255-263
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4329

Istota partnerstwa publiczno-prywatnego a zarządzanie polityką inwestycyjną samorządów terytorialnych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 265-281
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4330

The Examination of the CSR Attitudes of the CEOs among Hungarian SMEs

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 283-297
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4331

Partycypacja referendalna mieszkańców województwa małopolskiego w latach 2006–2014 jako przejaw braku współpracy na poziomie lokalnym

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 299-311
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4332