Moda i podróbki – funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie – analiza zjawiska  

Michał Wójciak

Abstrakt

Fashion and counterfeits – the market of counterfeit products in Poland and in the world – describing the phenomenon

The trade in counterfeit products is liable to multibillion-dollar losses of private entrepreneurs, national governments, and society. The aim of the article is to present theory and research on the sale of counterfeit together with an analysis of statistics and media coverage as an attempt to determine how Polish consumers perceive this problem.
 

Słowa kluczowe: podróbki, moda, prestiż, dobra luksusowe, prawo
References

ACG, About, http://www.a-cg.org/guests/about-acg#.VYuihkZvnEY [dostęp: 10.04.2016].

Allekicz.pl, Lista Sprzedających Podróbki na Allegro, http://forum.allekicz.pl/odradzamy-f45/lista-sprzedajacych-podrobki-na-allegro-t32-120.html [dostęp: 10.04.2016].

BASCAP, About, http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/bascap/about/ [dostęp: 10.04.2016].

BASCAP, Intermediaries Can Do More to Combat Counterfeiting and Piracy, http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/BASCAP-Intermediaries-can-do-more-to-combat-counterfeiting-and-piracy/ [dostęp: 10.04.2016].

BASCAP, Members, http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/bascap/about-bascap/bascap-member-companies/ [dostęp: 10.04.2016].

BASCAP, Mission, http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/bascap/about-bascap/mission/ [dostęp: 10.04.2016].

BASCAP, Welcome to BASCAP, http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/bascap/welcome-to-bascap/ [dostęp: 10.04.2016].

Bian X., Moutinho L. (2009), An Investigation of Determinants of Counterfeit Purchase Consideration, „Journal of Business Research”, 3(62), s. 368–378.

Bian X., Veloutsou C. (2007), Consumers’ Attitudes Regarding Non-Deceptive Counterfeit Brands in the UK and China, „Journal of Brand Management”, 3(14), s. 211–212.

Dzień Dobry TVN (2013), Uważajcie na podróbki!, http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/uwazajcie-na-podrobki,99356.html [dostęp: 10.04.2016].

Dzień Dobry TVN (2014), Najczęściej podrabiani projektanci, http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/najczesciej-podrabiani-projektanci,114403.html [dostęp: 10.04.2016].

EurActive.pl (2013), Podróbki wciąż płyną do UE, http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/podrobki-wci-pyn-do-ue-004922 [dostęp: 10.04.2016].

European Commission (2016), Customs Sees What You Don’t… and Protects You, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/facts_and_figures/customs_see_en.htm [dostęp: 10.04.2016].

Facebook, 1001 sposobów na rozpoznanie podróbki (2016), https://www.facebook.com/1001-sposob%C3%B3w-na-rozpoznanie-podr%C3%B3bki-190956134573087/?fref=ts [dostęp: 10.04.2016].

Facebook (2016), Podróbkowo Wielkiehttps://www.facebook.com/podrobkowo­wielkie/?fref=ts [dostęp: 10.04.2016].

Faryś P.K. (2014), Odzież naruszająca prawa własności intelektualnej – problematyka obrotu na polskim rynku oraz jej jakość wykonania wartość użytkowa. Cz. I, „Przegląd Włókienniczy ‒ Włókno Odzież Skóra”, 12, s. 34–38.

Faryś P.K. (2015), Odzież naruszająca prawa własności intelektualnej – problematyka obrotu na polskim rynku oraz jej jakość wykonania wartość użytkowa. Cz. II, „Przegląd Włókienniczy ‒ Włókno Odzież Skóra”, 1, s. 34–37.

Feliksiak M. (2011), Opinie przemycie, podróbkach pracy celników, [w:] Fundacja CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_136_11.PDF [dostęp: 10.04.2016].

Fernandes C. (2013), Analysis of Counterfeit Fashion Purchase Behaviour in UAE, „Journal of Fashion Marketing and Management”, 1(17), s. 85–97.

Furnham A., Valgeirsson H. (2007), The Effect of Life Values and Materialism on Buying Counterfeit Products, „Journal of Socio-Economics”, 5(36), s. 677–685.

Grottel M. (2012), Naruszenia praw własności intelektualnej kontekście kryzysu gospodarczego, „Prace Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, 2(31), 37–51.

Halzac S. (2015), Michael Kors Handbags are Everywhere – and That’s Problem for the BrandThe Washington Post, http://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2015/02/05/michael-kors-handbags-are-everywhere-and-thats-a-problem/ [dostęp: 10.04.2016].

Jasińska K. (2010), Naśladownictwo opakowań produktów markowych świetle prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kim H., Karpova E. (2010), Consumer Attitudes Toward Fashion Counterfeits: Application of the Theory of Planned Behavior, „Clothing and Textiles Research Journal”, 2(28), s. 79–94.

Kimono.pl (2012), NIELEGALNY LUKSUS, czyli największe afery podróbkowe polskiego show biznesu, http://www.kimono.pl/NIELEGALNY-LUKSUS-czyli-najwieksze-afery-podrobkowe-polskiego-show-biznesu-a4038 [dostęp: 10.04.2016].

Komisja Europejska (2014), Podróbki wpadają na granicy, http://ec.europa.eu/polska/news/140731_podrobki_pl.htm [dostęp: 10.04.2016].

Nia A., Zaichkowsky J.L. (2000), Do Counterfeits Devalue the Ownership of Luxury Brands? „Journal of Product & Brand Management”, 7(9), 485–497.

O’Cass A., Lee W.J., Siahtiri V. (2013), Can Islam and Status Consumption Live Together in the House of Fashion Clothing?, „Journal of Fashion Marketing and Management”, 4(17), 440–459.

Orłowska A. (2013), Trzeba udowodnić, że doszło do poważnej szkody, [w:] Prawo Mody, http://prawomody.pl/wp-content/uploads/2013/04/OW_PrawoMody_Wprowadzenie-podr%C3%B3bek-do-obrotu-a-zakres-szkody_09-04-2013_RP.pdf [dostęp: 10.04.2016].

Party.pl (2014), Eliza Warsaw Shore rażącą podróbką YSL, http://afterparty.pl/newsy_galeria.html?galg_id=8244 [dostęp: 10.04.2016].

Penz E., Stottinger B. (2005), Forget the Real” Thing-Take the Copy! An Explanatory Model for the Volitional Purchase of Counterfeit Products, „Advances in Consumer Research”, 32, s. 568–575.

Plażyk K. (2011), Determinanty podaży popytu towarów podrabianych. Konsument towary podrabiane, „Studia Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza”, 14(52), s. 283–296.

Raciniewska A. (2015), Prawo własności intelektualnej modzie. Historyczny rozwój prawnej ochrony producentów mody, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny Socjologiczny”, 2, s. 193–207.

Raustiala K., Sprigman Ch. (2006), The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, „Virginia Annaul Law Review”, 92, s. 1687–1777.

Simmel G. (2007), Filozofia mody, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków, s. 272–276.

Sokołowski G. (2013), Autentykacja produktowa ‒ rozwiązania walce podróbkami, „Logistyka”, 6, s. 79–81.

Solska J. (2011), Prawdziwe podróbki, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1518592,1,ue-przegrywa-z-przemytem-i-podrobkami.read [dostęp: 10.04.2016].

Szewczak N. (2014), Przywozisz podróbkę wakacji? Grozi za to nawet więzienie, [w:] TVN24 BiS, http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/przywozisz-podrobke-z-wakacji-grozi-za-to-nawet-wiezienie,459116.html [dostęp: 10.04.2016].

TenTyp TakMa (2014), Nike Air Max fakes from Allegro / Air Maxy allegro podróbki!!YouTube.com, https://www.youtube.com/watch?v=-MR2uGTIm1o [dostęp: 10.04.2016].

Unia Europejska (2016), Unia celna UE: ochrona obywateli ułatwianie handlu, http://europa.
eu/pol/pdf/flipbook/pl/customs_pl.pdf [dostęp: 10.04.2016].

USA.info.pl, Legalność podróbek, http://forum.usa.info.pl/topic/22488-legalnosc-podrobek/ [dostęp: 10.04.2016].

Ustawa dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 r., nr 47, poz. 211.

Ustawa dnia 27 lipca 2002 r. szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2002 r., nr 141, poz. 1176.

Ustawa dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001 r., nr 49, poz. 508.

Ustawa dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 r., nr 24, poz. 83.

Ustawa dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 r., nr 88, poz. 553.

Wilcox K., Kim H.M., Sen S. (2009), Why Do Consumers Buy Counterfeit Luxury Brands?, „Journal of Marketing Research”, 2(46), s. 247–259.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.