Transmisje spektakli operowych w kontekście kształtowania polityki kulturalne

Róża Zuzanna Różańska

Abstrakt

Broadcast opera in the context of cultural policy

In the era of globalization and rapid technological progress the presence of new technologies in performances of classical music is slowly becoming the norm. The leading musical institutions offer broadcast performances to cinemas, affecting the opera houses. Consumers gain access to a new range of services, yet at the same time they are forced to adopt new attitudes towards the services provided by traditional institutions, which effects national cultural policy.

This paper presents the results of polls conducted in the UK and Poland in 2014 and 2015. The purpose of this article is to draw attention to the problem of perception of the quality and repertoire of local opera houses in relation to broadcast operas as a key factor for shaping cultural policy in Poland.

Słowa kluczowe: opera, repertuar operowy, innowacje technologiczne, transmisje oper, polityka kulturalna
References

Apollo-Film sp. o.o., BIP (2016), a) http://bip.malopolska.pl/azoo/Article/get/id,172280.html oraz b) http://bip.malopolska.pl/azoo/Article/id,3257.html#page=3 [dostęp: 05.04.2016].

Benito I.V., Babi J.R. (2014), How New Media are Changing Opera: The Opera Singers’ Social Image Transformed by Cinema and Audio-Visual Media, „Sphera Publica”, 1(14), s. 3‒22.

Bereson R. (2002), The Operatic State: Cultural Policy and the Opera House, Psychology Press, London‒New York.

van Eeden S. (2011), The Impact of The Met: Live in HD on Local Opera Attendance (dysertacja doktorska), University of British Columbia, Vancouver.

Frey B.S. (2013), Arts & Economics: Analysis & Cultural Policy, Springer Science & Business Media, Berlin.

Heyer P. (2008), Live from the Met: Digital Broadcast Cinema, Medium Theory, and Opera for the Masses, „Canadian Journal of Communication”, 33(4), s. 591.

ITI HOLDINGS SA Grupa ITI nabyła od UCI 50% udziałów Multikinie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ITI-HOLDINGS-SA-Grupa-ITI-nabyla-od-UCI-50-udzialow-w-Multikinie-1064119.html [dostęp: 27.03.2016].

ITI Area Property Partners sprzedają Multikino spółce Vue Entertainment, http://forsal.pl/artykuly/703652,iti-i-area-property-partners-sprzedaja-multikino-spolce-vue-entertainment.html [dostęp: 29.03.2016].

Kieliszewski P. (2010), Publiczne prywatne. nowym modelu relacji międzysektorowych, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, NCK, Warszawa, s. 34‒46.

Kijów.Centrum Sieci Polskich Kin Cyfrowych, http://www.kijow.pl/wydarzenia/szczegoly/wydarzenia_id/275 [dostęp: 02.04.2016].

Miller T., Yúdice G. (2002), Cultural Policy, Sage, London.

Prawelska-Skrzypek G. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Rothwell R., Wissema H. (1986), Technology, Culture and Public Policy, „Technovation”, 4(2), s. 91‒115.

Różańska R. (2015), Globalizacja wydarzeń kulturalnych na przykładzie oferty transmisji spektakli operowych Krakowie, [w:] P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał (red.), „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna progu XXI wieku, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 507‒520.

Sassatelli M. (2002), Imagined Europe The Shaping of European Cultural Identity Through EU Cultural Policy, „European Journal of Social Theory”, 5(4), s. 435‒451.

Sowa K. (2006), Współczesne motywacje działań publicznych prywatnych, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.) (2005), Zarządzanie sektorze publicznym obywatelskim. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 13–31.

Strategia Rozwoju Kultury Krakowie (2005), BIP, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=54829 [dostęp: 30.03.2016].

Strategia rozwoju miasta Warszawy do 2020 roku, https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/Strategia_Rozwoju_m.st_._Warszawy_do_2020_r..pdf [dostęp: 30.03.2016].

Uzupełnienie Narodowej Strategii Kultury na lata 2004‒2020 (2005), http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617nsrk-uzupelnienie.pdf [dostęp: 30.03.2016].

Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, NCK, Warszawa.

Waluch K. (2004), Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.