Rozwój infrastruktury kulturalnej w Krakowie  

Sylwia Wrona

Abstrakt

Development of cultural infrastructure in Krakow

Development support of the cultural infrastructure is one of the most important aspects of development plan for city and region. Developed cultural infrastructure help spreading the culture, facilitate tourism development, increase city’s popularity, influence the residents’ quality of living. Today, cultural institutions development is multifaceted and multifunctional, combining diverse forms in one area, enabling interaction with recipients and cooperation between non-governmental organizations and artists, creating innovative cultural offers. Goal of this article is to characterize development of cultural infrastructure from the beginning of XXI century and its role for city development and its residents, based on example of Cracow. Cultural institutions, which are financed from the budget of the city and province of Malopolska, created in Cracow in recent years were also discussed as an example of cultural infrastructure.

Słowa kluczowe: infrastruktura kulturalna, instytucje kultury, rozwój
References

Bauman Z. (2013), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Billert A. (2012), Kultura rozwój społeczny przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie, [w:] S. Szultka, P. Zbieranek (red.), Kultura, polityka, rozwój: kulturze jako „dźwigni” rozwoju społecznego polskich metropolii regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 20.

Bokszański Z. (1991), Kultura jej rola życiu, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia. Problemy podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 255.

Byrne T. (2012), The Creative City and Cultural Policy: Opportunity or Challenge?, „Cultural Policy, Criticism and Management Research”, 6. 

Fulbiszewska M., Lesińska E., Pytliński Ł. (2013), Mieszkańcy Krakowa. Opinie na temat życia mieście – wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego wśród mieszkańców Krakowa, „Biuletyn Informacji Miejskiej”, Kraków, s. 16.

Gierat-Bieroń B. (2012), Zrównoważony rozwój miasta kultura, [w:] P. Filar, P. Kobicki (red.), Miasto działaniu. Zrównoważony rozwój perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa, s. 135‒137.

Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M. (2009), Finansowanie kultury zarządzanie instytucjami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.

Grochowski M., Wojnar K. (2011), Infrastruktura kultury. Polityka spójności atrakcyjność miast, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Hesmondhalgh D., Pratt A.C. (2005), Cultural Industries and Cultural Policy, „International Journal of Cultural Policy”, 11, s. 1–14.

Hofstede G. (2000), Kultury organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jagodzińska K. (2013), Charakterystyka działalności kulturalnej Polsce po transformacji ustrojowej, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 128.

Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002), Rozwój lokalny regionalny perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy.

Karwińska A. (2013), Kultura, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 73‒78.

Kowalik W., Matlak M., Nowak A., Noworól K., Noworól Z. (2011), Kultura lokalnie. Między uczestnictwem kulturze partycypacją zarządzaniu, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.

Krajewski M. (2011), Instytucje kultury uczestnicy kultury. Nowe relacje, [w:] M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, s. 28‒34.

Kurowska-Pysz J. (2014), Marketingowa współpraca sieci lokalnych punktów informacji kulturalnej warunkach wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, [w:] Ł. Wróblewski (red.), Zarządzanie instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa, s. 43.

Markowski M.P. (2013), Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków.

Mirski A. (2012), Zarządzanie kulturowe, „Zarządzanie Kulturze”, 13, s. 9–30.

Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pratt A.C., (2008), Creative Cities: The Cultural Industries and the Creative Class, „Geografiska Annaler Series B-Human Geography”, nr 90(2), s. 107–117.

Prawelska-Skrzypek G. (2003), Raport stanie sektora kultury miastach roku 2003, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Senetra-Szeliga J. (2013), Sektor kultury rozwój gospodarczy miasta, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 419.

Strycharz J. (2013), Organizacje sektora kultury rozwój, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 179‒182.

Szulborska-Łukaszewicz J. (2013), Zarządzanie publiczną instytucją kultury Polsce – misja ekonomika, „Zarządzanie Kulturze”, 14, s. 13–33.

Szulborska-Łukaszewicz J. (2011), Miejsce publicznych instytucji kultury polityce kulturalnej miast dobie kryzysu. Przypadek Kraków, „Zarządzanie Kulturze”, 12, s. 69–86.

Wittels K. (2011), stronę kreatywnego regionu ‒ nowa rola regionalnych instytucji kultury. Przykład: Warszawski Klaster Przemysłów Kultury Sektora Kreatywnego, [w:] M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, s. 47‒53.

Raport stanie miasta na rok 2001. Kultura ochrona zabytków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28993 [dostęp: 29.03.2016].

Raport Stanie Miasta 2014. Kultura dziedzictwo narodowe, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28993 [dostęp: 29.03.2016].

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/569/2000 Rady Miasta Krakowa dnia 20 grudnia 2000 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa dnia 28 stycznia 2015 r.

Źródła internetowe

http://cracoviadanza.pl/pl,pliki [dostęp: 29.03.2016].

http://teatrkto.pl/pl/o-teatrze.html [dostęp: 29.03.2016].

http://teatrvariete.pl/o-teatrze/ [dostęp: 29.03.2016].

http://www.bibliotekapiosenki.pl/static:Strona_Glowna [dostęp: 29.03.2016].

https://www.bip.krakow.pl/index.php?mmi=22 [dostęp: 29.03.2016].

http://www.cricoteka.pl/pl/main.php?d=cric&id=12&s=1 [dostęp: 29.03.2016].

http://www.icekrakow.pl/informacje/o-ice [dostęp: 29.03.2016].

http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/instytut/o-nas [dostęp: 29.03.2016].

http://www.laznianowa.pl/ [dostęp: 29.03.2016].

http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera [dostęp: 29.03.2016].

https://www.mocak.pl/o-muzeum [dostęp: 29.03.2016].

http://www.mprl.pl/omuzeum.html [dostęp: 29.03.2016].

http://www.opera.krakow.pl/pl/o-nas/opera-wczoraj-i-dzis [dostęp: 29.03.2016].

http://www.tauronarenakrakow.pl/o-nas/ [dostęp: 29.03.2016].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.