Humanitas - a project considered as a starting point for thinking about the university in the context of the so-called humanistic management

Rafał Maciąg

Abstrakt
The institutional aspect of the functioning of the university may not be separated from the broader context of science, already reworked and interpreted in the Humanities. The paper proofs that the humanistic management connecting the Humanities and the management is the proper scientific field to recognize and understand this problematics.
Słowa kluczowe: Humanistic management, management, Humanities, science, university
References

Bauman Z. (1995), Wieloznaczność nowoczesna nowoczesność wieloznaczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bono J.J., Dean T., Plonowska-Ziarek E. (2008), Future, Heteronomy, Invention, [in:] J.J. Bono, T. Dean, E. Plonowska-Ziarek (eds.), Time for the Humanities: Futurity and the Limits of Autonomy, Fordham University Press, New York.

Borowski A. (2002), Renesans, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Borowski A. (2009), Humanizm jako przedmiot współczesnej humanistyki, [in:] A. Borowski (ed.), Humanizm. Historie pojęcia, Neriton, Warszawa.

Braidotti R. (2013), The Posthuman, Polity Press, Cambridge.

Derrida J. (2001), L’université sans condition, Galilée, Paris.

Drucker P. (1993), Post-Capitalist Society, Routledge, New York.

Gadacz T. (2009), Historia filozofii XX wieku. Nurty, Tom I, Znak, Kraków.

Kimakowitz von E., Pirson M., Dierksmeier C., Spitzek H., Amann W. (2011), Introducing This Book and Humanistic Management, [in:] E. von Kimakowitz, M. Pirson, C. Dierksmeier, H. Spitzek, W. Amann (eds.), Humanistic Management in Practice, Palgrave MacMillan, New York.

Kostera M. (2014), Occupy Management, Routledge, New York.

Kowalska E.M. (2006), Wilhelm von Humboldt. Dzieło. Życie. Mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kuderowicz Z. (1987), Dilthey, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Siemek M. (1978), Drogi współczesnej filozofii, Czytelnik, Warszawa.

Szahaj A. (2008), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Wprowadzenie, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa.

Woleński J. (2007), Epistemologia, poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.